le

[en] [fr] [ca] [ru]

INICI  INTRO  ALES  ACCESSORIS   TÈCNICA    PROGRAMARI  ENLLAÇOS  ZONES DE VOL
 AMICS I COL·LABORADORS DEL LABORATORI  HGD PDH ACTUALITZACIONS

LES ALES DEL LABORATORI
1.1 Parapents
1.2 Parapents de simple vela
1.3 Ales delta
1.5 Ales rígides
1.5 Híbrids delta/parapent i altres
1.6 Paracaigudes
1.7 Estels
2. ACCESSORIS
3. PROGRAMARI
4. ALTRES
5. INFORMACIÓ TÈCNICA I DE MATERIALS
6. ESTUDIS
7. LLIBRES
8. ARTICLES ESPECIALS
9. TROBADES


        1. LES ALES DEL LABORATORI

        1.1 Parapents

Glider
Year
lep files
dxf_2d  dxf_3D
Airfoils:
Surface (m2)
gnuLAB 2007
-
CAD
gnulab1
25.75
experience 2008
Ascender 2009


Ascender.dat
Simplex
2009
hiLAB
2009
gnuEASY
2009

DWG S/M/L
gnuEASY.dat 21/26/30
speedLAB
2009

DWG
gnuEASY.dat 16
gnuLAB22010
lep
CAD DWG format
3D model DXF 3D
gnuLAB2 25,03
Barretina 611
2011


gnuLAB2 25,03
gnuMagic
2011


gnulab3 24,32
gnuLAB2.5 2014
lep pre 2d 3d
gnulab3 airplan3
  25,03 
gnuLAB3 2014
lep pre

gnulab3

gnuLAB3 Bi
2017
gnuA
2015
lep pre
2d 3d gnua gnuat
27,02
gnuA 20
201520
gnuA2
2016
lep pre2d 3dgnua gnuat25
gnuA13
2016
lep
plans_EF 2d 3d
gnua gnuat 13
gnuA13-M 2019
gnuA13-HA 2020
gnuA13-C
2022
Hegala
2022
gnuA3
2017
lep pre 2D 3D gnua gnuat 25
gnuLAB4 2018
gnuC
202125,27
GNU "C" 敬畏 202327
gnuA4
2019
gnuA5
2020
gnuA5-31
"Chengdu"
2021
gnuA6
2021
gnuComet
2022
gnuReflex
2022
gnuA7
2023
gnuLAB5
2023

Other projects:
Snow Owl
2019
Altair Paragliders

Polònia
Accuracy
2020
Sagitta 2021
Macaw 2023
Ghost 1 2021
Hugo Chauvin
France
Ghost 2
20231.2 Parapents de simple vela:

Model
Sizes
Pannels
span
AR
Constructor
Where
Project
Notes
Simple sail
paragliders

models
ModelLaboratori d'envol
Teià, Catalunya 1992-

gnupwing

3


Laboratori d'envol Teià, Catalunya 2002
Sailwing
(Rogallo)
video
gnupwing-2l
2


gnuswing

-

Sailwing
(Barish)
PampaCAT
[en] [es] [ca]

2


CZWings
La Pampa, Argentina

Sailwing
(Rogallo)
BHL
25,03
29
10,84
4,7
Adrenaline Paragliders
Yecla, Espanya
Built (winter 2011-2012)

BHL-JAP
25,03
29
10,84
4,7
JAP
Baden-Württemberg, Alemanya
Built (2012)

BHL-18
18,02
29
9,20
4,7
Fertito Custom Designs
Grenoble, França
Built (August 2013)

Deryk Goerke Sant Diego, Califòrnia USA
Construït (maig 2016)
video
BHL2-23
23,03
33
10,69
5,0
-

Only DXF

BHL2-19
19,00
33
9,71
5,0
BASE World
Olonne-sur-Mer, França
Built (October 2013)
BHL2-JPS
23,03
33
10,69
5,0
JPS
Fontanes, França
Built (Octobert 2013)

BHL-S
20,00
23
9,18
4,2
-

Only DXF

BHL-P
22,50
29
10,28
4,7
CZWings
La Pampa, Argentina
Started november 2013

BHL2-19 laf
19,00
33
9,71
5,0
 Éric Dumazert
Nîmes, França
2014

BHL2-16
16,00
33
8,91
5,0
Julien Millot - Slack.fr -
Skyliners Team
Annecy, França
Built (October 2014)
BHL2-23m 23,03 33
10,69
5,0
Arnaud Martínez Alemanya
Built august 2015
gkite 3,01
7
3,19
3,3
Foil Tec Paragliders Jacinto Aráuz, La Pampa Argentina Built june 2015
BHL2-21
21,00
33
10,20
5,0
Dmitry Anisenkov Izhevsk, Rússia. Built (Gener 2016)

Alp'Skin 21
Thierry Bosq
Hautes Alpes, França
Built (Juliol 2016)
BHL-P CR
22,50
29
10,28
4,7
Manuel Herrera Heredia, Costa Rica
January 2017

BHL3
18,00/
27,00
39

5,66
Adrenaline Paragliders
Yecla, Spain
Built 2016-2017

Alp'Skin 19
19,00
33
9,71
5,0
Thierry Bosq
Hautes Alpes, França Built february 2017

BHL2-19-am 19,00
33
9,71
5,0
Alexandre Parapente
Aubagne-Marseille, França
Construit (juliol 2022)

BHL2-19-ch
gnuPSF
18,75
19
7,50
3,0
Alberto
Veneto, Itàlia
Built juny 2017

GNU19 evo
19,21
23
8,50
3,76


Project 2018
gnuPSF-evo-10
10
23
5,95
3,76
Laxman Rawat
Mumbai, India
Built september 2020

BHL2-16-evo 16
33
8,91
5
José Guillén
La Palma, Canary Islands Built november 2018
BHL2-16-evo
Arnaud Martínez
Germany
En construcció (maig 2021)

BHL4
20/22/24
35
-
4.69


Projecte 2020
EN-A concept
BHL5
16/20/24
39
-
5.66


Projecte 2020 EN-B concept
BHL5-Bi 31
39
13,24
5,66


Projecte 2020
BHL5-HA
16
39

5,66
Thierry Bosq
Hautes Alpes, França En construcció maig 2021

BHL5-TA
16
39

5,66
Eric Fontaine
Tarnos, França
En construcció maig 2021
BHL5-24-CH
BHL5-16-SA
BHL6

63

8,01


Projecte 2021

BHL7
BHL7-19
19Antoine Laporte
Le Lot, France
20231.3 Ales delta
Hang glider
Notes
Year

GG Hang glider
per Gilberto Guitarte (Carolina del Nord, EUA), ala Rogallo de 18 peus i 80º d'angle de nas
2020
GG
gnuAtlas

2018

gnuFloater
En preparació
2016
"gnu" versió d'ala tipus Perfex / Falcon 4
miniSPS
En preparació
2016

gnu-porta-glider idea per a delta amb vora d'atac de cable, superlleugera i plegable a 1,5m

gnudwing-cl bowsprit crosstube-less
hang glider.

bhg
SPS2008 Short Pack Standard Hang Glider 2008
sps2008
gnuSTAR Initial ideas

gnuSTAR
xtralight (1993)

1993

Labclassic (1993)
1993

ctlss (1993)
19931.4 Ales rígides

Bow rigid wing  initial analysis delka analysis
gnu-V Rigid wing
project for a type "Icarus V" / "Fledge"
gnu-V-petit
gnuchanute Rigid wing project for a Chanute/Hang Loose...
gnu-quicksilver Rigid wing only the name
lab-mill Rigid wing Wing with the planform and controls
of Millenium and structure of
Fledge...
New Hybird Glider

New Hybird Glider (ala-ocell) per Thierry Blanc


1.5 Hibrids delta-parapent i altres

Paramontante II
[en] [es]
Hybrid HG/PG
Built and tested
by CZWings
woopy-lab Hybrid HG/PG
AVL Free flight gyroglider1.6 Paracaigudes
Parachute
Notes
GNU AntiG aka "Paracaigudes-de-formatge-suis" Dissenyat i construit per Jeremy Paxson (Alemanya), al setembre 2022.
Un complement de seguretat molt necessari pels pilots que volen amb parapents d'alt rendiment.
gnu-paracommander

Round ascending
parachute type
"
Paracommander"
or "
Parasail
gnuparasail petit
lab-BASE-R
lab-BASE-7c
gnuBASE
project
gnuSoyuz
paracaigudes de 1000 m2 per a càpsula espacial

1.7 Estels:      

JouetBHL
4.0 m2
Petit parapent simple vela
gkite
3.01 m2
Kite single skin
Parafoil simple face
0.25 m2
Rectangular single skin
MF-3
7.5 m2

Kait 5m2
5 m2

Kait 7m2 7 m2

KD-01
6.65 m2
Kite demonstrator, construcció experimental
KD-01sk
6.65 m2
Kite demonstrator, construcció experimental


2. ACCESSORIS

Finessòmetre  aparell geomètric simple per saber la inclinació del nostre vol o el de la muntanya  

Anemòmetre Laboratori


gnu-e
Paracaigudes d'emergencia "Pull Down Apex"...

gnustop Petit paracaigudes de resistència per reduir l'angle de planeig a l'aterratge

lab-wh Bandes creuades per entrenament en plà o pendent amb ala delta

lab-fd funda lleugera per ala delta


3. PROGRAMARI

3.1 Programari de disseny del Laboratori:

LE Hang gliding 0.2
Programa de disseny d'ala delta
LE Paragliding 3.23 programari de diseny Laboratori d'envol.
Manual. FAQ
Open Glider Laboratori? Integració de LEparagliding a dins de OpenGlider/FreeCAD
Leparagliding GUI Python version
LEPGUI GUI Tcl/Tk Version (antic, no continuat)
Pre-processor 1.6 de geometria
AirFreeCAD macro per a llegir i analitzar perfils a FreeCAD
air2dxf (Fortran versió. Conversió de perfils .dat a format .dxf)
airt2dxf (GNU Octave versió)
ac conversió de perfils, del format .dat al format .txt especial per LEparagliding
leparachute 0.2 programari disseny de paracaigudes i parasails

3.2 Altres programes de disseny, molt recomanats:


SingleSkin paragliders per Nikolay Rainsiv
Openglider programari avançat de disseny de parapents GNU/GPL 3.0 per
Simon Klemenc i Lorenz Lechner
XFLR5 is an analysis tool for airfoils, wings and planes operating at low Reynolds Numbers

3.3 Programes i scripts addicionals:

Scripting: vpm genera un arxiu dxf amb un mosaic d'espais paper i finestres gràfiques preparades per a "publicar" en PDF
Scripting:
alog2colors converteix un arxiu log dels comandaments d'Autocad a un fitxer per a la secció colors de leparagliding.txt
ta Track Analysis program (.gpx files). Codi font sense compilar, per sistemes UNIX.
Script en llenguatge "bash" per a dibuixar ales delta a partir dels seus paràmetres bàsics...

Joukowsky airfoils. FORTRAN program for computing and drawing airfoils.

Simple surface airfoils. Geometrical definition and drawing program.
Conversió de waypoints GPS a plànol dxf per CAD. Aplicació a balises de Catalunya.

4. ALTRES

Pendent artificial d'entrenament.

Rampa delta transportable: una rampa de 5m desnivell que es pugui desmuntar, carregar a una furgoneta i muntar a qualsevol lloc plà ben orientat al vent, i aprop de casa...

Autogir de vol lliure AVL

Inflatable and transportable dune for soaring  flights ("groundhandling" and "free-style"...)

Estudi de duna aerodeflectora  per la platja d'Ocata

5. INFORMACIÓ TÈCNICA I DE MATERIALS

- Paraglider aerofoil fitting
- Paraglider design handbook
-
Aluminum alloys and HG tubing
- Fabrics (PG/HG)
- Porosity check and water piston porosymeter
- Stress-Strain ripstop curves
- Suspentatges
- Fils i agulles

- Cables
- Cargols aeronàutics AN
- Maillons inox
- Maillon estructural analysis
- Plantes de parapents clàssics     
- Plantes d'ales delta clàssiques
- Perfils reals de parapent
- Cadira de pilotatge
- "Cage" de pilotatge 


6. ESTUDIS

Calage i el seu ajust
LEP to XFLR5 wing analysis in minutes, by Francois de Villiers
CFD paraglider wing study, a first run. By Francois de Villiers.
CFD Study of the gnuC airfoil, by Francois De Villiers
2022-05-08 Notes sobre l'ajust dels prototips
Lines optimization a LEparagliding
Rotacions 3D amb LEparagliding. Estudi geomètric de les transformacions per a girar els perfils en tres eixos.
Perfils en forma d'ala d'ocell per a parapentes d'una capa. A la cerca d'un nou perfil de simple superfície, disseny de triangles òptims, projecte Stork, analogia amb els ponts penjants i atirantats, i altres qüestions, per Arnaud Martinez i Pere Casellas.
Un dispositiu experimental per a estudiar deformacions i arrugues. El somni del científic en parapent.
Setembre 2020, pensant de nou sobre l'equilibri en vol.
3D-Shaping notes:
PART 1: Notes
on the 3D formation of the leading edge in a paraglider, using ripstop fabric
.
PART 2: 3D-shaping programming strategy
PART 3: Negative 3D-shaping
PART 4: A device for experimental study of deformations and wrinkles
Theoretical and practical experimentation with single skin airfoils [en] [ru]

Llegir sobre scale changes
Llegir sobre DXF format

Ripstop elasticity test (2008)
Stress-Strain ripstop curves (I) (2009)
Stress-Strain ripstop curves (II) (June 2021)

Porosity check and water piston porosymeter
Notes on geometry problems in the design of paragliders (setembre 2007)
Càlculs físics sobre velocitat de caiguda dels paracaigudes, densitat de l'aire, presió i temperatura...
Disseny de gores a paracaigudes
Однослойный профиль крыла эксперимент (2014-)

7. LLIBRES

Paraglider design handbook [en] [ru]
Hangglider design handbook

8. ARTICLES ESPECIALS

Philosophy of engineering and UNIX hackers (en preparació)
Single skin stiffening ideas
BarretinaHyperLite parapent de simple vela | Article: Per què ales GNU ?

9. TROBADES

1st mono-surface single skin-schirm
paragliding design meeting. Les Escaules agost 2013.
2n
mono-surface single skin meeting Les Escaules (---)

                                                                             pàgina d'inici

pere AT laboratoridenvol DOT com

Actualitzat a 13 de desembre 2023


Experimentant amb petit parawing
Experimentant amb petit parawing fet de plàstic transparent (Tregurà, Pirineus 1999)
Foto: Xavier Moreno