le

[en] [fr] [ca] [ru]

INICI  INTRO  ALES  ACCESSORIS   TÈCNICA    PROGRAMARI  ENLLAÇOS  ZONES DE VOL  BLOG
 AMICS I COL·LABORADORS DEL LABORATORI  HGD PDH ACTUALITZACIONS

LES ALES DEL LABORATORI
1.1 Parapents
1.2 Parapents de simple vela
1.2 Ales delta
1.3 Ales rígides
1.4 Híbrids delta/parapent i altres
1.5 Paracaigudes
2. ACCESSORIS
3. PROGRAMARI
4. ALTRES
5. INFORMACIÓ TÈCNICA I DE MATERIALS
6. ESTUDIS
7. LLIBRES
8. ARTICLES ESPECIALS
9. TROBADES


        1. LES ALES DEL LABORATORI

        1.1 Parapents

Glider
Year
lep files
dxf_2d  dxf_3D
Airfoils:
Surface (m2)
gnuLAB 2007
-
CAD
gnulab1
25.75
experience 2008
Ascender 2009


Ascender.dat
Simplex
2009
hiLAB
2009
gnuEASY
2009

DWG S/M/L
gnuEASY.dat 21/26/30
speedLAB
2009

DWG
gnuEASY.dat 16
gnuLAB22010
lep
CAD DWG format
3D model DXF 3D
gnuLAB2 25,03
Barretina 611
2011


gnuLAB2 25,03
gnuMagic
2011


gnulab3 24,32
gnuLAB2.5 2014
lep pre 2d 3d
gnulab3 airplan3
  25,03 
gnuLAB3 2014
lep pre

gnulab3

gnu-A
2015
lep pre
2d 3d gnua gnuat
27,02
gnu-A 20
201520
gnuLAB4
2016


1.2 Parapents de simple vela:

Model
Sizes
Pannels
span
AR
Constructor
Where
Project
Notes
Simple sail
paragliders

models
ModelLaboratori d'envol
Teià, Catalonia 1992-

gnupwing

3


Laboratori d'envol Teià, Catalonia 2002
Sailwing
(Rogallo)
video
gnupwing-2l
2


gnuswing

-

Sailwing
(Barish)
PampaCAT
[en] [es] [ca]

2


CZWings
La Pampa, Argentina

Sailwing
(Rogallo)
BHL
25,03
29
10,84
4,7
Adrenaline Paragliders
Yecla, Spain
Built (winter 2011-2012)

BHL-JAP
25,03
29
10,84
4,7
JAP
Baden-Württemberg, Germany
Built (2012)

BHL-18
18,02
29
9,20
4,7
Fertito Custom Designs
Grenoble, France
Built (August 2013)

BHL2-23
23,03
33
10,69
5,0
-

Only DXF

BHL2-19
19,00
33
9,71
5,0
BASE World
Olonne-sur-Mer, France
Built (October 2013)
BHL2-JPS
23,03
33
10,69
5,0
JPS
Fontanes, France
Built (Octobert 2013)

BHL-S
20,00
23
9,18
4,2
-

Only DXF

BHL-P
22,50
29
10,28
4,7
CZWings
La Pampa, Argentina
Started november 2013

BHL2-19 laf
19,00
33
9,71
5,0
 Éric Dumazert
Nîmes, France
2014

BHL2-16
16,00
33
8,91
5,0
Julien Millot - Slack.fr -
Skyliners Team
Annecy, France
Built (October 2014)

BHL2-21
21,00
33
10,20
5,0
Dmitry Anisenkov Izhevsk, Russia. Built (Gener 2016)

BHL3
19,00/
30,00
39

5,66


Aviat...

gkite
3,01
7
3,19
3,3
Foil Tec Paragliders
Jacionto Aráuz, La Pampa Argentina
Built june 2015

BHL2-23m
23,03
33
10,69
5,0
Arnaud Martínez
Germany
Built august2015

Barretina HyperLite guide (all models)

Однослойный профиль крыла эксперимент (2014-)

1.2 Ales delta
Hang glider
Notes
Year

gnu-porta-glider idea per a delta amb vora d'atac de cable, superlleugera i plegable a 1,5m

gnudwing-cl bowsprit crosstube-less
hang glider.

bhg
SPS2008 Short Pack Standard Hang Glider 2008
sps2008
gnuSTAR Initial ideas

gnuSTAR
xtralight (1993)

1993

Labclassic (1993)
1993

ctlss (1993)
19931.4 Ales rígides

Bow rigid wing  initial analysis delka analysis
gnu-V Rigid wing
project for a type "Icarus V" / "Fledge"
gnu-V-petit
gnuchanute Rigid wing project for a Chanute/Hang Loose...
gnu-quicksilver Rigid wing only the name
lab-mill Rigid wing Wing with the planform and controls
of Millenium and structure of
Fledge...
New Hybird Glider

New Hybird Glider (ala-ocell) per Thierry Blanc


1.5 Hibrids delta-parapent i altres

Paramontante II
[en] [es]
Hybrid HG/PG
Built and tested
by CZWings
woopy-lab Hybrid HG/PG
AVL Free flight gyroglider1.6 Paracaigudes
Parachute
Notes
gnu-paracommander

Round ascending
parachute type
"
Paracommander"
or "
Parasail
gnuparasail petit
lab-BASE-R
lab-BASE-7c
gnuBASE
project


2. ACCESSORIS

Finessòmetre  aparell geomètric simple per saber la inclinació del nostre vol o el de la muntanya  

Anemòmetre Laboratori


gnu-e
Paracaigudes d'emergencia "Pull Down Apex"...

gnustop Petit paracaigudes de resistència per reduir l'angle de planeig a l'aterratge

lab-wh Bandes creuades per entrenament en plà o pendent amb ala delta

lab-fd funda lleugera per ala delta


3. PROGRAMARI

3.1 Programari de disseny del Laboratori:

LE Paragliding 2.50  programari de diseny Laboratori d'envol. Manual. FAQ
Pre-processor 1.3 de geometria
air2dxf (conversió de perfils .dat a format .dxf)
ac conversió de perfils, del format .dat al format .txt especial per LEparagliding

3.2 Altres programes de disseny, molt recomanats:


SingleSkin paragliders per Nikolay Rainsiv
Openglider programari avançat de disseny (en desenvolupament) GNU/GPL 3.0 per 
Simon Klemenc
XFLR5 is an analysis tool for airfoils, wings and planes operating at low Reynolds Numbers

3.3 Programes i scripts addicionals:

ta Track Analysis program (.gpx files). Codi font sense compilar, per sistemes UNIX.
Script en llenguatge "bash" per a dibuixar ales delta a partir dels seus paràmetres bàsics...

Joukowsky airfoils. FORTRAN program for computing and drawing airfoils.

Simple surface airfoils. Geometrical definition and drawing program.
Conversió de waypoints GPS a plànol dxf per CAD. Aplicació a balises de Catalunya.


4. ALTRES

Pendent artificial d'entrenament.

Rampa delta transportable: una rampa de 5m desnivell que es pugui desmuntar, carregar a una furgoneta i muntar a qualsevol lloc plà ben orientat al vent, i aprop de casa...

Autogir de vol lliure AVL

Inflatable and transportable dune for soaring  flights ("groundhandling" and "free-style"...)

Estudi de duna aerodeflectora  per la platja d'Ocata

5. INFORMACIÓ TÈCNICA I DE MATERIALS

- Paraglider aerofoil fitting
- Paraglider design handbook
-
Aluminum alloys and HG tubing
- Fabrics (PG/HG)
- Porosity check and water piston porosymeter
- Stress-Strain ripstop curves
- Suspentatges
- Fils i agulles

- Cables
- Cargols aeronàutics AN
- Maillons inox
- Maillon estructural analysis
- Plantes de parapents clàssics     
- Plantes d'ales delta clàssiques
- Perfils reals de parapent
- Cadira de pilotatge
- "Cage" de pilotatge 


6. ESTUDIS

Theoretical and practical experimentation with single skin airfoils [en] [ru]
Stress-Strain ripstop curves
Porosity check and water piston porosymeter
Notes on geometry problems in the design of paragliders (setembre 2007)
Càlculs físics sobre velocitat de caiguda dels paracaigudes, densitat de l'aire, presió i temperatura...


7. LLIBRES

Paraglider design handbook [en] [ru]
Hangglider design handbook

8. ARTICLES ESPECIALS

Philosophy of engineering and UNIX hackers (en preparació)
Single skin stiffening ideas
BarretinaHyperLite parapent de simple vela | Article: Per què ales GNU ?

9. TROBADES

1st mono-surface single skin-schirm
paragliding design meeting. Les Escaules agost 2013.
2n
mono-surface single skin meeting Les Escaules (en preparació 2016)

                                                                             pàgina d'inici

pere AT laboratoridenvol DOT com

Actualitzat a 16 de maig de 2016
 
amb Debian 8.3 GNU/Linux


Experimentant amb petit parawing
Experimentant amb petit parawing fet de plàstic transparent (Tregurà, Pirineus 1999)
Foto: Xavier Moreno